"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Tăng cường thực hành các bài võ thuật Công an nhân dân

Cập nhật: 24/03/2021 07:10

Triển khai thực hiện Kế hoạch của Giám đốc CATP về công tác tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND năm 2021, bên cạnh phần lý thuyết quán triệt các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an về công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật, các đồng chí học viên được tăng cường tập huấn thực hành các động tác điều lệnh đội ngũ từng người tay không, điều lệnh đội ngũ từng người có súng; cách thức sử dụng công cụ hỗ trợ...

Công an thành phố tiến hành tập huấn cách báo cáo, nhận báo cáo, ra mệnh lệnh trong điều lệnh đội ngũ; tập huấn Tổ Công an kỳ và nghi lễ CAND; cách thức sử dụng, bảo quản, quy tắc bắn một số loại vũ khí được trang bị; tập luyện và thực hành các bài võ thuật CAND...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 12252954
Trực tuyến: ...