"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Cập nhật: 25/07/2020 07:09

Sáng 24-7, Công an thành phố tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chỉ đạo tại hội nghị

Theo kế hoạch Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày (5 và 6/8/2020).  Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho Đại hội đã được các tiểu ban hoàn tất chu đáo theo đúng hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy, chủ động, sẵn sàng tiến hành Đại hội thành công. Trong đó, công tác nhân sự được Đảng ủy CATP thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, công khai, dân chủ; coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm BCH cũng đã hoàn thành. Cùng với đó, cơ sở vật chất, hậu cần kỹ thuật, trang trí khánh tiết... cho Đại hội cũng được chuẩn bị chu đáo. Công tác đảm bảo an ninh trật tự đã sẵn sàng.

Thực hiện nghiêm kế hoạch của Đảng ủy CATP về tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong lực lượng Công an Hải Phòng, tính đến ngày 30-6, 30/30 (đạt 100%) chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ CATP và 15/15 Đảng bộ Công an các quận, huyện đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025. Trước đó, Đảng ủy CATP đã ban hành 25 văn bản chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 trong toàn Đảng bộ CATP; công tác bảo đảm ANTT, tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6543770
Trực tuyến: ...