"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Khai mạc tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật năm 2021

Cập nhật: 23/03/2021 18:43

Sáng 23-3, Công an thành phố (CATP) tổ chức lớp tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật Công an nhân dân (CAND) năm 2021 cho Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn. Dự và chỉ đạo buổi tập huấn có Đại tá Phạm Viết Dũng - Phó Giám đốc CATP, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an.

Đại tá Phạm Viết Dũng - Phó Giám đốc CATP chỉ đạo tại hội nghị

Lớp tập huấn tổ chức trong 05 ngày, là hoạt động thường niên do CATP tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương về công tác điều lệnh CAND. Qua tập huấn để tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng lực lượng Công an Hải Phòng từng bước chính quy, có kỷ luật, kỷ cương, văn hóa, nâng cao trách nhiệm trong công tác, vì nhân dân phục vụ. Đồng thời nâng cao kỹ năng chỉ huy, điều hành, tổ chức thực hiện điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ làm công tác điều lệnh bán chuyên trách tại Công an các đơn vị, địa phương.

Nội dung tập huấn gồm lý thuyết, thực hành các nội dung như điều lệnh, quân sự, võ thuật để xây dựng tư thế, lễ tiết, tác phong, đảm bảo tính chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại tạo nên sức mạnh của lực lượng CATP. 

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP yêu cầu các đồng chí tham gia tập huấn tập trung nghiên cứu, nghiêm túc tiếp thu nội dung tập huấn theo chương trình. Sau khi kết thúc tập huấn tại CATP, công an các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai tập huấn trong đơn vị, để qua đó nghiệm thu, đánh giá hiệu quả tập huấn theo quy định.
 

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 12749692
Trực tuyến: ...