"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Củng cố, kiện toàn 1.012 đội dân phòng, 54 tổ bảo vệ dân phố

Cập nhật: 23/05/2022 08:36

Phát huy vai trò của các lực lượng như đội dân phòng, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp là những lực lượng chiến lược trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp chặt chẽ và tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an các huyện trên địa bàn thành phố đã tăng cường xây dựng, củng cố 1.012 đội dân phòng vớí trên 12.000 đội viên, 54 tổ bảo vệ dân phố với trên 220 đội viên và 817 bảo vệ cơ quan doanh nghiệp. Công an các huyện tập trung kiện toàn, tổ chúc tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trình độ hiểu biết cho các lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy các lực lượng tích cực giúp lực lượng Công an làm tốt công tác ổn định an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.

Lực lượng cơ sở tuần tra cùng lực lượng Công an

Chỉ tính trong quý 1 năm 2022, các lực lượng đội dân phòng, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp đã giúp đỡ Công an các huyện điều tra, làm rõ 67/69 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 97%), điều tra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; phá 6 chuyên án, bắt 38 vụ ma túy, 153 vụ cờ bạc; bắt và vận động đầu thú 39 đối tượng trốn truy nã...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 12749779
Trực tuyến: ...