"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Khối Công an quận duy trì 257 mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cập nhật: 30/07/2022 12:00

Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an các quận trên địa bàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an quận Ngô Quyền, phối hợp Trường THPT Thái Phiên tuyên truyền về an ninh trật tự

Trong đó hướng việc xây dựng phong trào vào các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Các đơn vị làm tốt công tác tham mưu giúp Quận ủy, UBND các quận chỉ đạo thực hiện các biện pháp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, tích cực vận động nhân dân hăng hái, nhiệt tình tham gia phòng ngừa tội phạm. Kết quả, các đơn vị đã thống nhất nhân rộng 1 mô hình, tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm 18 mô hình và duy trì hiệu quả 257 mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 14655624
Trực tuyến: ...