"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phòng An ninh ninh kinh tế: Phát huy hiệu quả của hộp thư tố giác tội phạm

Cập nhật: 07/11/2019 16:00

Thời gian qua, Phòng An ninh ninh kinh tế - Công an thành phố duy trì hiệu quả mô hình “Câu lạc bộ nghiệp vụ”, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ đơn vị giữ vai trò nòng cốt, xung kích trong việc thục hiện. Thông qua các buổi giao ban, lãnh đạo đon vị đã quán triệt văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an. Bên cạnh đó, các thành viên chủ chốt của Câu lạc bộ nghiệp vụ tiếp tục truyền đạt nhiều kinh nghiệm thục tiễn trong công tầc nắm tình hình; điều tra xác minh vụ việc; công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các dự án trọng điểm của thành phố...

Đơn vị cũng phát huy hiệu quả hoạt động của hộp thư tố giác tội phạm và trao đổi pháp luật trực tuyến. Qua đó, CBCS đơn vị đã kịp thời nắm tình hình địa bàn, phát hiện, xử lý những vi phạm về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5714216
Trực tuyến: ...