"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Công an các quận, huyện tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn PCCC

Cập nhật: 17/06/2019 11:01

Từ ngày 8-6 đến 15-6, Công an các quận, huyện tiếp tục thực hiện công tác điều tra cơ bản liên quan đến vấn đề phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Các đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC tại cơ sở, địa bàn quản lý, tập trung vào cơ sở trọng điểm.

Ngoài ra, công an các quận, huyện tiếp tục triển khai thực hiện việc tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư trên địa bàn thành phố, tăng cường thực hiện Chỉ thị số 03/CT- UBND ngày 23-1-2019 của UBND TP về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Hải Phòng năm 2019. Các đơn vị đã tổ chức triển khai đợt cao điểm kiểm tra an toàn PCCC đối với cơ sở trong khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho hàng có nguy hiểm cháy, nổ cao trong khu dân cư theo chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc CATP; thường trực 24/24 bảo đảm chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn hiệu quả.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5714172
Trực tuyến: ...