"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy

Cập nhật: 06/06/2019 10:47

Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, người đúng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC, từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn - CATP đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC, qua đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia công tác PCCC. Bên cạnh đó, các đơn vị đã xây dựng đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền pháp luật về PCCC và kiến thức PCCC; xây dựng đơn vị điển hình tiên tiến về PCCC; biên soạn tài liệu pháp luật về PCCC để chính quyền địa phương phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh. Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP, Công an các địa phương đã tổ chức nhiều buổi tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật về pháp luật PCCC, kiến thức pháp luật về PCCC; tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có nhiều lực lượng; tổ chức hội thao, hội thi nghiệp vụ về PCCC hàng năm...

Với vai trò nòng cốt, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP đã chủ trì triển khai thực hiện kế hoạch, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc đơn vị, cơ sở trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tham mưu, xây dựng kế hoạch phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC; nâng cao hiệu quả công tác xây dụng phong trào Toàn dân tham gia PCCC; hướng dẫn, xây dựng một số mô hình điển hình tiên tiến về PCCC và mô hình an toàn về PCCC.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5332387
Trực tuyến: ...