"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Tăng cường phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Cập nhật: 12/06/2019 11:24

Hải Phòng đang bước vào thời điểm nắng nóng, theo đó, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP, nguyên nhân xảy ra cháy, nổ tại các cơ sở chủ yếu là do chập điện. Hầu hết các vụ cháy đều xuất phát từ việc bất cẩn, vi phạm các quy định về an toàn cháy nổ của người dân trong quá trình sinh hoạt, sản xuất... Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở, đặc biệt trong mùa nắng nóng, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP đề nghị người đúng đầu cơ sở phải tổ chức thực hiện một số biện pháp đảm bảo an toàn PCCC: tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại chỗ nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tham gia công tác PCCC tại cơ sở.

Người đứng đầu cơ sở, gia đình cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống PCCC, các phương tiện chữa cháy xách tay và cứu nạn cứu hộ, kiểm tra nguồn nước dự trữ chữa cháy, lối thoát nạn phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, khắc phục nhũng thiếu sót về PCCC, thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của cơ quan Cảnh sát PCCC đã yêu cầu bằng văn bản. Các cơ sở cần tăng cường lực lượng PCCC cơ sở đủ về số lượng và tập huấn về công tác PCCC...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5332589
Trực tuyến: ...