"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Ứng dụng sáng kiến khoa học trong phòng cháy chữa cháy

Cập nhật: 20/04/2022 14:44

Cục Cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công an vừa tổ chức chương trình đánh giá, chấm điểm các đề tài tham gia dự thi sáng tạo khoa học và công nghệ về PCCC và CNCH.

Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) tại Việt Nam, tìm kiếm những sáng kiến khoa học để ứng dụng nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn PCCC&CNCH, vừa qua, Bộ Công an đã tổ chức “Cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ về PCCC&CNCH năm 2021 - 2022”. Ngày 12 và 13-4, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công an tổ chức chương trình đánh giá, chấm điểm các đề tài tham gia dự thi.

Các tính năng an toàn trên xe bồn xitec theo tiêu chuẩn MC 306/DOT 406

Cuộc thi năm nay có 19 đề tài thuộc nhiều tổ chức khác nhau, các sản phẩm dự thi có sự đa dạng về nội dung và tập trung vào một số lĩnh vực kỹ thuật số, điện tử, công nghệ vật lý, các thiết bị không người lái ứng dụng trong công tác chữa cháy và CNCH. Đây đều là những sản phẩm phù hợp với tiêu chí và thể lệ cuộc thi. Căn cứ nội dung các công trình nghiên cứu và để đảm bảo quá trình đánh giá được thực hiện chất lượng, khách quan, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã tham mưu Bộ Công an ban hành quyết định thành lập Hội đồng giám khảo gồm 9 thành viên là những chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, có kiến thức chuyên môn và thực tiễn phong phú.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 13321019
Trực tuyến: ...