"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phòng Tổ chức cán bộ CATP: Công bố các quyết định của Giám đốc CATP về công tác tổ chức cán bộ

Cập nhật: 01/11/2019 04:00

Sáng ngày 01-11, Phòng Tổ chức cán bộ CATP tổ chức Lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an Thành phố về công tác tổ chức, cán bộ. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Vũ Thanh Chương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố. 

Đại tá Vũ Thanh Chương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng 

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố về sắp xếp, bố trí chỉ huy, CBCS khi thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy các đơn vị cấp phòng thuộc CATP, Giám đốc CATP đã bố trí, sắp xếp lại mô hình tổ chức bộ máy cán bộ thuộc Phòng Tổ chức cán bộ CATP theo quy định. Việc sắp xếp lại mô hình tổ chức bộ máy sẽ giúp cơ quan tổ chức thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn; công tác tham mưu cho Đảng ủy - Giám đốc Công an Thành phố sẽ chủ động, nhanh chóng và hiệu quả hơn.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 7420803
Trực tuyến: ...