"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Xã Nghĩa Lộ (Cát Hải): Tổ chức hội nghị triển khai mô hình liên kết

Cập nhật: 12/11/2019 09:58

UBND xã Nghĩa Lộ (Cát Hải) vừa tổ chức hội nghị triển khai mô hình liên kết “Đảm bảo ANTT giữa các ban ngành, đoàn thể xã với Trường Tiểu học - THCS và Trường mầm non Sao Mai”.

Ban chỉ đạo mô hình liên kết ra mắt tại hội nghị

Nghĩa Lộ là một xã biên phòng ven biển giáp ranh với nhiều vùng trong khu vực. Những năm qua, công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội được các cấp, các ngành, cơ quan doanh nghiệp, trường học trên địa bàn chủ động triển khai, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật trong các cơ quan đơn vị, quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự tại các trường học trên địa bàn vẫn luôn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Từ đặc điểm tình hình trên, Công an xã Nghĩa Lộ đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai mô hình liên kết “Đảm bảo an ninh trật tự giữa các ban ngành, đoàn thể xã với Trường Tiểu học-THCS và Trường mầm non Sao Mai”. Thông qua mô hình nhằm làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh trật tự cho cán bộ giáo viên, học sinh và quần chúng nhân dân. Đồng thời giúp các đơn vị phối hợp chăt chẽ trona côna tác nắm tình hình, chủ động trao đổi thông tin về hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội, tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương trong quản lý học sinh, không để học sinh vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua quyết định thành lập Ban chỉ đạo, quy chế phối hợp và kí giao ước thi đua thực hiện mô hình.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5714278
Trực tuyến: ...