"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Tiếp đoàn công tác thành phố Kitakyushu

Cập nhật: 07/11/2019 08:53

Thực hiện Dự án kỹ thuật cấp cơ sở do JICA tài trợ về “Hỗ trợ nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy thông qua sử dụng phương thức quản lý diễn tập liên kết, phối hợp giữa các tổ chức, đơn vị tại Hải Phòng”, chiều 6-11, đoàn CATP do Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc CATP làm trưởng đoàn đã tiếp và làm việc đoàn công tác thành phố Kitakyushu.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc CATP và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ tiếp đoàn công tác

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng đã giới thiệu với đoàn công tác những nét khái quát về tình tình thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được CATP Hải Phòng triển khai trong thời gian qua. Đại tá Nguyễn Quốc Hùng khẳng định ý nghĩa cũa dự án, CATP sẽ phối hợp chặt chẽ, bảo đảm thực hiện đúng lộ trình, điều kiện, thời gian.

Đại diện đoàn công tác thành phố Kitakyushu cũng đã giới thiệu khái quát về Dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy thông qua sử dụng phương thức quản lý diễn tập liên kết, phối hợp giữa các tổ chức, đơn vị tại thành phố Hải Phòng”; các bước tiến hành triển khai thực hiện; mong muốn CATP và các ban, ngành thành phố tạo điều kiện để Dự án diễn ra đúng thời gian quy định.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5713195
Trực tuyến: ...