"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Xây dựng 25 mô hình mới trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cập nhật: 07/07/2020 10:40

6 tháng năm 2020, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tiếp tục được đẩy mạnh, từng bước phát triển với nhiều nội dung, hình thức, mô hình phù hợp tình hình thực tế tại địa phương, thu hút được sự tham gia tích cực, hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân.

UBND quận Lê Chân triển khai mô hình "Ngõ, phố an ninh, cổng trường an toàn, tuyến đường kiểu mẫu"

Theo đó, công an các đơn vị, địa phương làm nòng cốt đã tham mưu duy trì hoạt động hiệu quả 421 mô hình; Xây dựng mới 25 mỏ hình; Nhân rộng 4 mô hình; sơ, tổng kết 17 mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Các mô hình được xây dựng và triển khai theo định hướng vào các địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự... Thông qua các mô hình, phong trào đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5713756
Trực tuyến: ...