"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ trao Bức trướng tặng Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Hải Phòng

Cập nhật: 22/10/2021 18:14