"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Cán bộ, chiến sỹ ngày càng nhận thức sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật: 18/05/2020 10:10

Trong 4 năm qua, việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và lực lượng Công an Hải Phòng đã được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, từng bước đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH CATP phối hợp Công an các đơn vị tổ chức nhiều đoàn cấp căn cước công dân lưu động vào ngày nghỉ cuối tuần phục vụ nhân dân

Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, CATP đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực tuyên truyền giáo dục ý nghĩa, nội dung Chỉ thị giúp đảng viên, cán bộ, chiến sỹ nhận thức ngày càng sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả nổi bật là đã tuyên truyền, giáo dục toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sỹ nắm chắc, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện lập nhiều thành tích, chiến công trong công tác, chiến đấu. Trong các phong trào thi đua, xuất hiện ngày càng nhiều gương “người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu, phục vụ nhân dân. Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đã có nhiều lượt tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác được Chủ tịch nước, Bộ Công an và Giám đốc CATP khen thưởng.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 4867416
Trực tuyến: ...