"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Chi bộ Đội Công tác Đảng và Công tác quần chúng -Đảng bộ Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị CATP tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025

Cập nhật: 31/07/2022 15:13

Chiều ngày 29/7/2022, Chi bộ Đội Công tác Đảng và Công tác quần chúng (trực thuộc Đảng bộ Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị CATP) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Chi bộ Đội Công tác Đảng và Công tác quần chúng tổng kết nhiệm kỳ  2020 – 2022

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Đội Công tác Đảng và Công tác quần chúng đã phát huy vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện các mặt công tác, tập trung bám sát và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị CATP.

Bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2022 – 2025

Chi bộ chủ động làm tốt công tác tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch trong toàn đơn vị; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; vai trò của lãnh đạo Chi ủy, chất lượng hoạt động, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; đảng viên, CBCS trong chi bộ luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, chấp hành kỷ cương, kỷ luật, góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị CATP ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Thượng tá Đặng Thị Bảo Lan - Bí thư Đảng bộ Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị CATP chúc mừng Bí thư, Phó Bí thư và Ban chấp hành Chi bộ Đội Công tác Đảng và Công tác quần chúng nhiệm kỳ  2022 – 2025

Nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ Đội Công tác Đảng và Công tác quần chúng đề ra 4 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu giúp Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị trong thực hiện công tác đảng và công tác quần chúng theo chức trách, nhiệm vụ được giao; thường xuyên xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt; phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; đơn vị đạt “Danh hiệu tiên tiến” trở lên…

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 14656435
Trực tuyến: ...