"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Công an phường Quán Toan (quận Hồng Bàng): Phối hợp tổ chức 361 buổi tuần tra bảo đảm an ninh trật tự

Cập nhật: 24/05/2022 13:25

Trong 6 tháng đầu năm 2022, bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chuyên môn, Công an phường Quán Toan (quận Hồng Bàng) đã tích cực phối hợp với các Đội nghiệp vụ Công an quận; Công an các phường giáp ranh và lực lượng bảo vệ dân phố tổ chức 316 buổi tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn phường.

Công an phường Quán Toan tích cực phối hợp với các lực lượng tuần tra trên địa bàn

Công an phường cũng điều động 135 lượt CBCS, sử dụng 135 lượt phương tiện với 135 kíp tuần tra, phối hợp tham gia chốt vũ trang bảo vệ an ninh trật tự khu vực cầu Bính, cầu Hoàng Văn Thụ theo kế hoạch của Giám đốc CATP, góp phần giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Hồng Bàng.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 12750285
Trực tuyến: ...