"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Công an quận Ngô Quyền: Đổi mới phong cách phục vụ nhân dân

Cập nhật: 11/11/2019 10:56

Thời gian qua, Công an quận Ngô Quyền tiếp tục đẩy mạnh chương trình thực hiện công tác cải cách hành chính trong lực lượng; tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ nhân dân, nhất là trong việc đăng ký hộ khẩu, cấp phát chứng minh nhân dân, thủ tục cam kết đủ điều kiện an ninh trật tự, giải quyết xử lý vi phạm trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông.

Công an quận Ngô Quyền đã đổi mới việc tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu của tổ chức, công dân; duy trì việc cấp căn cước công dân vào ngày thứ 7; rà soát, lựa chọn những CBCS có phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ, phong cách gần dân, hiểu dân và đề cao ý thức, trách nhiệm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn theo mô hình tiếp dân “một cửa” hiện đại, văn minh tại trụ sở.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5713967
Trực tuyến: ...