"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Công đoàn Công an thành phố: Nhận 16 cháu là “Con nuôi Công đoàn"

Cập nhật: 04/06/2020 13:18

Bám sát Chỉ thị số 04/CT-BCA của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, 2 năm qua, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn CATP đã tích cực triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, nội dung giáo dục truyền thống, báo công, về nguồn, qua đó phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn gắn với các phong trào đoàn, hội, như Chương trình “Áo ấm mùa đông”, “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện” tặng quà cho bà con tại các tỉnh Hà Giang, Thanh Hóa, Lạng Sơn; Mô hình “Con nuôi Công đoàn” của Công đoàn CATP Hải Phòng đã được Công đoàn CAND lựa chọn, tổ chức nhân rộng trong toàn lực lượng. Đến nay, Công đoàn CATP đã nhận 16 cháu con CBCS là con nuôi của Công đoàn....

Công đoàn CATP phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, giúp đỡ người lao động

Các tổ chức đoàn thể quần chúng CATP cũng đã vận động 1.976 lượt đoàn viên, hội viên tham gia hiến máu tình nguyện, huy động các nguồn lực hỗ trợ kinh phí xây dựng trên 30 nhà “Mái ấm tình thương”, nhà “Nghĩa tình đồng đội”, nhà “Khăn quàng đỏ”, ủng hộ xảy dựng nông thôn mới, tặng quà đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai lũ lụt... với tổng kinh phí tương đương trên 3 tỷ đồng.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5330631
Trực tuyến: ...