"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc: Hướng dẫn xây mới 12 mô hình

Cập nhật: 28/05/2020 17:00

Trong quý 2 năm 2020, Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc- CATP đã hướng dẫn các đơn vị địa phương duy trì hoạt động hiệu quả 402 mô hình; xây dựng mới 12 mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cán bộ chiến sỹ Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tham gia cùng các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19

Cụ thể, Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc - CATP đã hướng dẫn các đơn vị địa phương duy trì hoạt động hiệu quả 402 mô hình; xây dựng mới 12 mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo định hướng vào các địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự như: Khu vực biên giới, giải phóng mặt bằng, trật tự an toàn giao thông, du lịch, y tế, giáo dục, văn hóa tư tưởng... Cũng trong quý II, đơn vị đã hướng dẫn sơ, tổng kết 5 mô hình phong trào.

Đặc biệt, đơn vị đã kịp thời hướng dẫn Công an các quận, huyện xây dựng mô hình về “Liên kết bảo đảm ANTT, phòng chống dịch bệnh Covid-19”, qua đó góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5713461
Trực tuyến: ...