"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phòng Cảnh sát hình sự: Tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, chiến sỹ

Cập nhật: 20/05/2020 07:13

Chiều 19-5, Phòng Cảnh sát Hình sự tổ chức Tuyên truyền, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, chiến sỹ.

Buổi tuyên truyền lần này nằm trong chuỗi hoạt động hướng ứng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” của Phòng Cảnh sát Hình sự. Thông qua những hoạt động thiết thực, lãnh đạo đơn vị muốn cán bộ, chiến sỹ và đảng viên có nhận thức đầy đủ, toàn diện, sâu sắc về những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Tại buổi tuyên truyền, Thạc sỹ Đặng Thị Dư, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, trường Chính trị Tô Hiệu đã giới thiệu cho cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Hình sự chuyên đề về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những kiến thức được truyền đạt đã góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, chiến sỹ với Đảng qua đó cổ vũ tinh thần cán bộ, chiến sỹ tham gia tích cực vào phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 4867163
Trực tuyến: ...