"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đổi mới công tác thể dục thể thao trong Công an thành phố

Cập nhật: 21/05/2020 17:15

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác thể dục, thể thao Công an nhân dân, trong những năm qua, Công an thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an và thành phố nhằm đẩy mạnh các mặt phong trào thể dục, thể thao, góp phần rèn luyện sức khỏe CBCS để phục vụ hiệu quả yêu cầu công tác, chiến đấu. Nhờ vậy, phong trào thể dục, thể thao của Công an các đơn vị phát triển khá mạnh mẽ, các câu lạc bộ thể thao đơn vị cơ sở duy trì tổ chúc hoạt động thường xuyên, từng bước nâng cao về chất lượng chuyên môn, là nguồn đào tạo, tuyển chọn các vận động viên cho đội tuyển Công an thành phố.

Hàng năm, Công an thành phố tổ chức kiểm tra bắn súng ngắn quân dụng đối với Công an các đơn vị trực thuộc, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí; kiểm tra rèn luyện thể lực đối vớ CBCS. Hướng tới chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước, thành phố, lực lượng CAND, Công an thành phố đã tổ chức nhiều giải thể thao như: Giải cầu lông, Bóng bàn, Bóng đá, đặc biệt tổ chức thành công Giải bắn súng ngắn quân dụng Báo ANHP lần thứ XIV, XV năm 2017 và 2019 với trên 40 đoàn, gần 600 vận động viên tham gia...

 

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 4867367
Trực tuyến: ...