"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phòng Tham mưu Công an thành phố: Nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Cập nhật: 02/06/2020 09:45

Quý 2 năm 2020, Phòng Tham mưu Công an thành phố đã chủ động triển khai thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, trong đó công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS không ngừng được quan tâm chú trọng. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức phát động 4 đợt thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” trong cả năm 2020, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố; thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố và ngành Công an.

Lãnh đạo đơn vị thăm hỏi gia đình cán bộ chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn

Nhờ vậy, 100% CBCS trong đơn vị đều tin tưởng, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành. Đơn vị cũng thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà đối với những gia đình CBCS có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, thực hiện chế độ chính sách, quan tâm chăm lo đời sống, giúp CBCS yên tâm công tác, phấn đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đươc giao.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5331411
Trực tuyến: ...