"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phòng Cảnh sát môi trường: Kiểm tra, xử lý 909 vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường

Cập nhật: 03/06/2020 11:39

Luôn xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, quản lý chặt chẽ và tăng cường công tác chấp hành Điều lệnh cho CBCS, 5 năm qua (2015-2020), Phòng Cảnh sát môi trường - CATP đã giành đưọc những kết quả thành tích đáng khích lệ trong công tác, chiến đấu. Trong 5 năm, đơn vị đã chủ động phát hiện và phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý 909 vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường, qua đó chuyển cơ quan điều tra khởi tố hình sự 7 vụ với 9 đối tượng, xử lý hành chính 438 vụ việc, phạt tiền 7,9 tỷ đồng.

Cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát môi trường tuyên truyền tới học sinh về tái chế và phòng chống rác thải nhựa

Với tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân không ngừng được nâng cao, trong 5 năm, đơn vị đã tiếp nhận, giải quyết dứt điểm, đúng trình tự, quy định của pháp luật 172/179 đơn của tổ chức, cá nhân, tạo sự hài lòng, ghi nhận, ủng hộ, được nhân dân gửi nhiều thư khen...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5332339
Trực tuyến: ...