"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thanh tra CATP: Tập huấn công tác tại Công an quận Ngô Quyền

Cập nhật: 25/05/2022 13:51

Sáng ngày 20-5-2022, tại trụ sở Công an quận Ngô Quyền, Thanh tra CATP phối hợp Công an quận Ngô Quyền tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo cho các đồng chí Trưởng Công an phường và cán bộ làm công tác thanh tra của Công an quận. Đại diện lãnh đạo hai đơn vị đến dự có đồng chí Thượng tá Trần Văn Biên - Phó Chánh Thanh tra CATP và đồng chí Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Trưởng Công an quận Ngô Quyền.

Tuyên truyền viên pháp luật Thanh tra CATP truyền đạt các nội dung tập huấn

Thời gian vừa qua, lực lượng làm công tác thanh tra từ CATP đến cơ sở trong đó có Công an quận Ngô Quyền đã làm tốt công tác tham mưu giúp Giám đốc CATP và thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quản lý công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng, lãng phí nói chung, công tác tiếp nhận, phân loại, phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nói riêng. Công tác giải quyết đơn, thư trong CATP đã có những chuyển biến tích cực, nhận thức và trách nhiệm của thủ trưởng và cán bộ làm công tác thanh tra Công an các đơn vị, địa phương về công tác này đã được nâng lên; việc tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh cơ bản đã được chỉ đạo thực hiện khẩn trương, đúng pháp luật, kết luận chính xác, khách quan góp phần ổn định nội bộ và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. 

Tuy nhiên, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Công an một số đơn vị nhất là Công an cấp phường vẫn còn những tồn tại, hạn chế, bất cập như việc phân loại, xử lý đơn còn lúng túng, quá trình giải quyết đơn chưa đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và thời hạn theo quy định.

Thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 của Giám đốc CATP, Thanh tra CATP và Công an quận Ngô Quyền phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trong Công an nhân dân nhằm nâng cao nhận thức cho các đồng chí Trưởng Công an các phường và cán bộ làm công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Công an quận. Hội nghị cũng là diễn đàn để các đại biểu phản ánh, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong CAND với mục tiêu là nâng cao chất lượng các mặt công tác này, tham mưu giúp thủ trưởng đơn vị giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền một cách hiệu quả, góp phần giải quyết kịp thời bức xúc của Nhân dân, không để khiếu nại, tố cáo phức tạp, vượt cấp, kéo dài gây mất an ninh trật tự.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 12808184
Trực tuyến: ...