"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Tiếp nhận, xử lý 2.568 tin báo tố giác tội phạm

Cập nhật: 13/07/2020 14:27

Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố từng bước đổi mới, đa dạng các hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cấn bộ và nhân dân thành phố, trong đó tăng cường tuyên truyền, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn mới của bọn tội phạm; đưa ra các giải pháp phòng ngừa, đồng thời khuyến khích nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát đường thủy vận động nhân dân giao nộp vũ khí, pháo

Trong 6 tháng đầu năm, thông qua phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 2.568 tin về an ninh trật tự, trong đó có 2.335 tin có giá trị, phục vụ điều tra làm rõ 201 vụ phạm pháp hình sự, bắt và vận động đầu thú 37 đốl tượng truy nã; cảm hóa tại cộng đồng dân cư 624 người có quá khứ lầm lỗi.

Công an các đơn vị, địa phương cũng tích cực vận động nhân dân giao nộp 383,75kg pháo, 3kg thuốc nổ, 31 khẩu súng, 10 lựu đạn, 1.172 viên đạn, dao kiếm các loại...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5714198
Trực tuyến: ...