"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Khuyến cáo PCCC tại các nơi thờ tự, đình chùa, miếu

Cập nhật: 26/06/2019 17:47

Thời gian qua, tình hình cháy xảy ra tại chùa, nơi thờ tự trên cả nước xảy ra gây thiệt hại nghiêm trọng, làm mất đi những di sản văn hóa không thể lấy lại được. Trong ngày lễ hội đầu năm, mọi người tập trung đông tại các đình chùa, miếu, sử dụng nhiều vật dụng dễ cháy như: giấy vàng mã, đèn cầy, nhang, đèn…

Do vậy, để đảm bảo an toàn PCCC nơi thờ tự, đình chùa, miếu trên địa bàn thành phố, Cảnh sát PCCC thành phố khuyến cáo biện pháp an toàn PCCC tại nơi thờ tự, đình, chùa, miếu, như sau:

- Tăng cường tuyên truyền nâng cao kiến thức PCCC cho những người làm việc phục vụ tại chỗ, phát loa phóng thanh tuyên truyền cho khách đến viếng, cúng có ý thức chấp hành về PCCC.

- Ban hành các quy định, nội quy về PCCC; dự phòng điều kiện thoát nạn khi có cháy xảy ra.

- Kiểm tra hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện, điện chiếu sáng, dây dẫn điện.

- Phải có kho bảo quản để đảm bảo an toàn PCCC đối với nhang, đèn cầy, vàng mã; dụng cụ đỡ nhang, đèn bố trí nơi chắc chắn, cố định, tránh ngã, đổ.

- Phải có nơi đốt, hóa vàng mã an toàn. Phải cử người trông coi khi khách đến thắp nhang, đèn để xử lý ngay những trường hợp bất cẩn.

- Không để vật tư, hàng hóa, trưng bày; không cho người dân buôn bán trên lối đi, lan can, hành lang, cửa ra vào, lối thoát nạn.

- Tăng cường công tác tuần tra canh gác thường trực trong thời điểm khách đến viếng, cúng và sau khi kết thúc công việc trong ngày.

- Chủ động trang bị phương tiện PCCC, đồng thời phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện PCCC hiện có đảm bảo hoạt động tốt khi có cháy xảy ra, như: nước, xô, bình chữa cháy xách tay các loại,…

- Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt tại khu vực bếp, chánh điện, kho thuốc, bãi xe,…

- Tổ chức cho các tăng, ni, lực lượng bảo vệ các thao tác sử dụng bình chữa cháy, các điều kiện thoát nạn.

- Bàn thờ phải làm bằng vật liệu khó cháy hoặc không cháy và có vách ngăn chống cháy lan sang khu vực xung quanh.

- Hạn chế đến mức thấp nhất việc thắp hương thờ cúng và hóa vàng.

- Khi cần thiết phải thắp hương thờ cúng để phục vụ cho việc hành lễ, cúng, tế phải có người trông coi và việc hóa vàng phải tiến hành tại các vị trí an toàn cách xa các vật dụng dễ cháy. Vàng mã phải được hóa vàng trong thiết bị chứa bằng vật liệu khó cháy hoặc không cháy.

- Khi có cháy xảy ra, kịp thời báo ngay số điện thoại “114” đến hỗ trợ dập tắt đám cháy.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 4292708
Trực tuyến: ...