"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Quận Hồng Bàng: Nâng cao sức chiến đấu của lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ tại chỗ

Cập nhật: 24/06/2019 10:23

Nhận thức rõ tầm quan trọng của phòng cháy, chữa cháy, thời gian qua, quận Hồng Bàng đã quan tâm, chú trọng và triển khai công tác này, coi đây trở thành nhiệm vụ của toàn dân. Với phương châm lấy công tác phòng ngừa là chính, quận Hồng Bàng đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản, nội dung Luật Phòng cháy chữa cháy và tổ chức nhiều hoạt động, như. hội thi, tổ chức cho các hộ dân ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC... Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực PCCC, đã chủ động phối hợp, tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an toàn về PCCC; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các nội quy, quy định bảo đảm an toàn PCCC; trong đó, tập trung vào ngành, lĩnh vực trọng điểm; thực tập phương án PCCC tại một số tòa nhà cao tầng, khách sạn, cơ sở kinh doanh... qua công tác kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và hướng dẫn cơ sở khắc phục những thiếu sót, xử lý trường hợp vi phạm về an toàn cháy, nổ.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND quận Hồng Bàng yêu cầu các phưòrig, cơ sở tiếp tục bổ sung, hoàn thiện công tác PCCC, kiện toàn lực lượng dân phòng, đội PCCC để sẵn sàng phối họp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tập huấn phổ biến kiến thức PCCC cho cán bộ nhân dân trong phường. Các hoạt động tuyên truyền tổ chức với hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm hiệu quả, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện nhiệm vụ PCCC và cúu nạn, cứu hộ gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 4292660
Trực tuyến: ...