"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí “Giữ vững ANTT xã hội nông thôn” năm 2019

Cập nhật: 13/11/2019 10:00

Chiều 12-11 Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới CATP tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí “Giữ vững ANTT xã hội nông thôn” năm 2019. Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó Giám đốc CATP dự, chủ trì hội nghị.

Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị đã công bố Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo CATP thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Theo Quyết định của Giám đốc CATP, Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó Giám đốc CATP là Trưởng ban.

Căn cứ vào các tiêu chí xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự trên, hội nghị đã thông qua dự thảo danh sách xét duyệt phân loại các xã theo tiêu chí số 19.2 trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2019; Công an các huyện giải trình và ý kiến của các thành viên trong Ban chỉ đạo, tổ giúp việc, từ đó đưa ra đánh giá đối với từng xã có đạt tiêu chí “Giữ vững ANTT xã hội nông thôn” hay không...

Kết luận tại buổi làm việc, Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh: Mục tiêu của Hải Phòng phấn đấu 100% số xã cán đích nông thôn mới trong năm 2019, do đó đối với những xã chưa đạt tiêu chí giữ vững ANTT xã hội nông thôn trong đợt xét duyệt này, đề nghị Công an các huyện có văn bản giải trình, trình Hội đồng xét duyệt bổ sung đợt sau...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5713924
Trực tuyến: ...