"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Giao ban công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Cập nhật: 11/07/2020 09:00

Sáng ngày 10-7, Công an thành phố tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó giám đốc CATP, Phó Ban chỉ đạo 799 thành phố chủ trì hội nghị. 

Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị 

Trong 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được đẩy mạnh, từng bước phát triển với nhiều nội dung, hình thức phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, thu hút được sự tham gia tích cực, hiệu quả của các ban ngành, đoàn thể quần chúng và nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH trên địa bàn thành phố. Trong 6 tháng, Công an các đơn vị, địa phương duy trì hiệu quả hoạt động 421 mô hình; xây dựng mới 25 mô hình, định hướng vào các địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm, phức tạp về ANTT như: khu vực biên giới, giải phóng mặt bằng, TTATGT, du lịch, y tế, giáo dục, văn hóa – tư tưởng, nhân rộng 4 mô hình, gắn với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19…

6 tháng cuối năm 2020, CATP đề ra 8 nhiệm vụ công tác trọng tâm phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó tập trung tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào; tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, phòng chống dịch bệnh Covid-19. CATP chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiến hành sơ, tổng kết, nhân rộng các mô hình phong trào, xây dựng mô hình mới phù hợp với tình hình thực tế….

Các đơn vị phát biểu thảo luận tại hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó giám đốc CATP, Phó Ban chỉ đạo 799 thành phố ghi nhận, biểu dương kết quả thành tích của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng phong trào 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, đề xuất với Cấp ủy, chính quyền nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào. Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị bên cạnh việc xây dựng mô hình mới, cần chú trọng việc sơ, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm các mô hình đang hoạt động để phát huy hơn nữa tác dụng tích cực, tính lan tỏa của các mô hình. Trước mắt, các đơn vị cần làm tốt công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19-8-2005 * 19-8-2020); tăng cường tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP lần thứ XVI, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, hướng tới Đại hội XIII của Đảng…

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5713177
Trực tuyến: ...