"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, khánh tiết, hậu cần phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ CATP lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật: 08/07/2020 07:39

Chiều 7-7, Đại tá Mai Xuân Thắng, Phó Giám đốc CATP chủ trì cuộc họp với Tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết và hậu cần phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ CATP lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Đại tá Mai Xuân Thắng, Phó Giám đốc CATP phát biểu kết luận cuộc họp

Theo kế hoạch, công tác tuyên truyền được thực hiện sâu rộng trước, trong và sau Đại hội về ý nghĩa, tầm quan trọng, những yêu cầu của Đại hội Đảng bộ CATP; những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; qua đó góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội. Các nội dung nhiệm vụ phục vụ tổ chức Đại hội Đảng bộ CATP như: lễ tân, hậu cần, vệ sinh môi trường; chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy... cũng được các thành viên của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội triển khai theo đúng kế hoạch. Tại cuộc họp đã công bố thành lập Tổ giúp việc Tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết và hậu cần phục vụ Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Mai Xuân Thắng, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, công tác tuyên truyền, khánh tiết, tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 phải thực hiện đúng quy định của Đảng, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; đảm bảo trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm. Công an các đơn vị trong toàn lực lượng Công an Hải Phòng tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội bằng những chương trình, hành động cụ thể, thiết thực, góp phần tổ chức thành công Đại hội. Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu các thành viên của Tiểu ban tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, triển khai các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ. Các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết, tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo nhiệm vụ, nội dung của đại hội, tập trung cao vào công tác lễ tân, hậu cần...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5713896
Trực tuyến: ...