"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Hội phụ nữ Công an thành phố: Triển khai hiệu quả nhiều chương trình xã hội, tình nghĩa

Cập nhật: 02/08/2022 08:00

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội Phụ nữ Công an thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong phụ nữ Công an Hải Phòng; thực hiện Công trình “Phụ nữ Công an Hải Phòng vì thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố; Tích cực tham gia các cuộc thi do Ngành và các cấp Hội phát động sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ Công an thành phố.

Hội phụ nữ các cấp Công an thành phố nhận đã đỡ đầu 17 cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố

Nhiều cơ sở Hội Phụ nữ Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức thăm, tặng quà hội viên cố hoàn cảnh khó khăn, đóng góp kinh phí Nhà tình nghĩa như: ủng hộ kinh phí xây dựng 3 Mái ấm tình thương với tổng kinh phí 75 triệu đồng tặng phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố Hải Phòng; ủng hộ kinh phí xây dựng 3 “Mái ấm tình thương” trị giá 60 triệu đồng trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 13321490
Trực tuyến: ...