"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Khối Công an quận: Tăng cường thực hiện công trình, phân việc phục vụ nhân dân

Cập nhật: 15/11/2019 06:55

Thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an các quận đã lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn tiếp tục thực hiện tốt những mô hình, công trình, phần việc đăng ký đảm nhiệm.

Cán bộ chiến sỹ Công an quận Hồng Bàng và phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức cấp căn cước công dân lưu động phục vụ người cao tuổi

Lãnh đạo khối Công an quận thường xuyên quan tâm đến chế độ chính sách, kịp thời thăm hỏi, động viên, trợ cấp cán bộ chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là dịp lễ tết. Bên cạnh đó, Công an các quận thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến. Hội Phụ nữ đẩy mạnh triển khai các công trình phần việc đang đảm nhận, như: Phòng tiếp dân kiểu mẫu, bếp ăn và triển khai “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”. Đoàn thanh niên quận tham mưu Quận đoàn chỉ đạo các đoàn phường tổ chức hoạt động xã hội tình nghĩa, tham gia ủng hộ học sinh, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn Công an các quận đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an nhân dân.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5713268
Trực tuyến: ...