"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Công an quận Lê Chân: Duy trì 33 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cập nhật: 03/08/2022 14:18

Chiều 01/8/2022, Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã có buổi rà soát, đánh giá hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn quận Lê Chân.

Đoàn làm việc tại Công an quận Lê Chân

Theo đó, Công an quận làm tốt công tác tham mưu cho Quận ủy, UBND quận và Ban chỉ đạo 799 quận Lê Chân lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các phường triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng nhân rộng mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, mặt khác mô hình cũng là hình thức để cảm hóa, giáo dục người có quá khứ lầm lỗi tại gia đình, cộng đồng dân cư, đồng thời vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... Tính đến tháng 6 năm 2022, Công an quận Lê Chân chỉ đạo sơ kết, tổng kết, thanh loại các mô hình, hiện tiếp tục duy trì 33 mô hình phát huy hiệu quả, tích cực, phù hợp với địa bàn. Xây dựng, kiện toàn bổ sung đủ lực lượng chuyên trách, nòng cốt ở cơ sở với 632 bảo vệ dân phố, 542 bảo vệ cơ quan doanh nghiệp,  15 đội dân phòng ở 15 phường trên địa bàn quận...

Trung tá Nguyễn Tuấn Hưng Đội trưởng PCCC &CNCH Công an quận Lê Chân phát biểu ý kiến 

Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hướng dẫn tại buổi làm việc

Trao đổi, cùng rà soát và đánh giá, Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đề nghị Công an quận Lê Chân tiếp tục thanh loại, có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... bảo đảm thực chất, hiệu quả.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 13321306
Trực tuyến: ...