"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thanh tra CATP: Tiếp 102 Công dân, giải quyết 82 đơn khiếu nại, tố cáo

Cập nhật: 16/11/2019 17:00

Quý 3 năm 2019, Thanh tra Công an thành phố chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến khiếu nại, tố cáo của công dân, kịp thời tham mưu giúp Giám đốc Công an thành phố và hướng dẫn công an các đơn vị giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp; không để đối tượng xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo nhân dân gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, đơn vị tập trung vào công tác bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cho cán bộ chiến sỹ, nhất là các đồng chí trực tiếp làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của đơn vị.

Trong quý, Thanh tra Công an thành phố tiếp 82 lượt với 102 công dân, tiếp nhận 28 đơn báo cáo Giám đốc Công an thành phố giải quyết theo thẩm quyền, hướng dẫn 54 lượt người gửi đơn đến các cơ quan chức năng giải quyết theo quỵ định của pháp luật, không để phát sinh khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5713827
Trực tuyến: ...